Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Fiske > Sjøørret

- Det har gått bedre enn forventet med villfisken.

- Man møter forskere som sier de aldri har sett verre påslag av lakselus på villfisk, men det har vi, sa Steinar Kålås fra Rådgivende Biologer, som selv trodde villfisken kom til å dø ut grunnet lakselus på 90-tallet.

(Kyst.no)
[07.06.2017 16:19]

Les mer »
Annonse:
Åpner ikke for laksefiske i Homla.

Homla elveeierlag har sendt ut en pressemelding hvor de skriver at av hensyn til laks- og sjøørretbestanden i Homla, blir det ikke fiske i Homla i 2017.

(Stjørdalens Blad)
[10.06.2017 13:47]

Les mer »
Rusk gir trøbbel for landets største fiskesperre.

Smårusk lager problemer for landets største fiskesperre til 60 millioner kroner. Sperra skal være med og bekjempe lakseparasitt i elva Driva, men funker den?

(NRK no NRK Møre og Romsdal)
[07.06.2017 23:32]

Les mer »
- Dette er en flott plass!

ELVELUND: Nå er Elvelund camping åpnet, og Tor Arne Chruickshank forteller at det har gått strålende så langT, gjestene har for alvor begynt å strømme inn og sola skinner nede ved utløpet av Salangselva.

(Salangen-Nyheter)
[03.06.2017 11:28]

Les mer »
- Vi kunne ikke drømt om en bedre åpning.

Aunan Lodge har hatt en eventyrlig start på årets fiskesesong.

(opdalingen.no)
[01.06.2017 16:06]

Les mer »
Håper plakater skal redde fiskeparadis.

Tyvfiske truer Sandvikselva. Skadene i en av landets beste fiskeelver skal nå forhåpentlig begrenses ved hjelp av papirark med beskjeder på flere språk.

(Asker og Bærums Budstikke)
[01.06.2017 09:17]

Les mer »
Annonse:
Ny ILA-mistanke hos Salmar Nord.

Mattilsynet melder om mistanke om ILA ved lokaliteten Skogshavn i Dyrøy kommune i Troms. Lokaliteten ligger 7,5 km fra Kvitfloget, hvor det ble meldt om mistanke fredag.

(IntraFish)
[23.05.2017 16:39]

Les mer »
Liten risiko for dødelighet i halvparten av produksjonsområdene.

Det er lav risiko for dødelighet på vill laksesmolt på grunn av lakselus i syv av produksjonsområdene langs kysten, moderat risiko i fem og høy risiko for slik dødelighet i ett område.

(Havforskningsinstituttet)
[23.05.2017 10:37]

Les mer »
ILA-mistanke hos Salmar.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Kvitfloget i Tranøy kommune i Troms. Lokaliteten er allerede tømt for fisk.

(IntraFish)
[22.05.2017 11:52]

Les mer »
Strengere regler for å berge sjøørreten.

Kampen for å berge den trua sjøørreten gjør at fisket i sjø får strenge begrensninger denne sesongen, skriver NRK .

(Fiskeribladet)
[19.05.2017 08:47]

Les mer »
Vil gjøre business med salg av ferskvann til havbruksnæringen.

Sammen med sin søster skal Sigbjørn Langhelle fra Fjord Well, samle og gjøre ferskvann tilgjengelig for laksenæringen i Norge.

(Kyst.no)
[18.05.2017 11:29]

Les mer »
Fylkesmannen skjerper inn fiskeregler.

Det blir strengere fiskeregler i sjøen for å berge den trua sjøørreten og laksen. Alt fiske fra båt i elvemunninger blir forbudt.

(NRK no Distrikt / Norge nå)
[18.05.2017 07:39]

Les mer »
Kartlegging av sjøørretbekker i Flekkefjord.

Flekkefjord kommune er med på et samarbeid/prosjekt for kartlegging, bevaring og restaurering av sjøørretbekker i Vest-Agder. Hensikten med et samarbeid vil være å sikre en helhetlig forvaltning av bekkene.

(Flekkefjord kommune )
[16.05.2017 16:45]

Les mer »
Fanger fisk på film.

KRAGERØ: De drømmer om å få den største sjøørreten. Jakten på den store fisken fanges på film.

(NRK no Distrikt / Norge nå)
[16.05.2017 07:41]

Les mer »
Ny kunnskap om virusinfeksjoner i vill laksefisk.

Helseovervåking av vill laksefisk viser at gjelle-poxvirus er utbredt hos vill kjønnsmoden laks. Videre ble piscine orthoreovirus, men ikke salmonid alfavirus, påvist hos utvandrende laksesmolten fra Osterfjordbassenget.

(Veterinærinstituttet (VI))
[15.05.2017 13:43]

Les mer »
Her er nasjonalparkens aller beste fiskeplasser.

Torsk: 40 cm Rødspette: 27 cm Skrubbe: 20 cm Sandflyndre: 23 cm Piggvar: 30 cm Slettvar: 30 cm Sjøørret: 35 cm Det er ikke minstemål for fritidsfiske av fiskeartene sei, lyr og makrell.

(Agderposten)
[13.05.2017 15:01]

Les mer »
Truer laksefiske Namsen.

Hallgeir Frøseth Opdal, prganisasjonsrådgiver Naturvern- forbundet i Trøndelag.

(Namdals-Avisa)
[12.05.2017 14:53]

Les mer »
Forbyr sjøørretfiske.

For første gang må fiskere i oppdalsdelen av Driva nøye seg med å ta stedegen ørret.

(Opp.no, Oppdal)
[12.05.2017 10:45]

Les mer »
Lokale fiskestammer reetableres.

Fem millioner fiskeegg og -yngel skal settes ut i vassdragene i skibotnregionen.

(Fylkesmannen Troms)
[11.05.2017 11:56]

Les mer »
Lav, men usikker, risiko for smitte til villfisk.

- Der en har data og det er gjort en ekspertvurdering av risiko, vurderer vi risikoen for populasjonsreduserende effekter på villfiskbestander på grunn av sykdomssmitte fra oppdrettsfisk som lav, skriver Havforskningsinstituttet i sin risikorapport.

(Kyst.no)
[10.05.2017 18:01]

Les mer »
Villaksen genetisk forurenset av op pdrettslaks.

To tredeler av laksestammene her til lands er infisert av genmateriale fra oppdrettslaks, viser en forskningsrapport. Tilstanden i vårt fylke er like dårlig som ellers i iandet.

(Nytt i Uka, Ålesund)
[10.05.2017 10:33]

Les mer »
«Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017» publisert.

- Lakselus og rømt fisk er fremdeles de største miljøutfordringene for oppdrettsnæringen, konkluderer Havforskningsinstituttet i sin årlige risikorapport for norsk fiskeoppdrett.

(Kyst.no)
[09.05.2017 21:36]

Les mer »
Liten luserisiko fra Nordland og nordover.

Den beregnede risikoen for luserelatert dødelighet på villfisk var størst på Vestlandet i 2016. For områdene fra Nordland og nordover, anser Havforskningsinstituttet at risikoen var lav.

(Kyst.no)
[09.05.2017 21:36]

Les mer »
Slår fast at lakselus og rømt fisk er de største miljøproblemene.

Oppdrettsnæringen sliter fremdeles med lakselus og rømt fisk. I tillegg er risikoen for dødelighet i merdene høy.

(sysla.no)
[09.05.2017 14:59]

Les mer »
Lus og rømt laks er hovedutfordringene for oppdrettsnæringen.

Ny rapport fra havforskningsinstituttet.

(Trønder-Avisa)
[09.05.2017 14:52]

Les mer »
Fortsatt utfordringer for norsk fiskeoppdrett.

Havforskningsinstituttets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett for 2017 slår fast at næringen fremdeles har en del utfordringer som det må jobbes med.

(Kyst.no)
[09.05.2017 12:44]

Les mer »
Lakselus og rømt fisk truer fortsatt næringen.

Lakselus og rømt oppdrettsfisk er fortsatt de største miljøutfordringene for oppdrettsnæringen ifølge den årlige risikorapporten fra Havforskningsinstituttet.

( Dagens Næringsliv)
[09.05.2017 12:14]

Les mer »
Lakselus og rømt fisk er de største miljøutfordringene.

Lakselus og rømt fisk er fremdeles de største miljøutfordringene for oppdrettsnæringen. Det kommer fram i Havforskningsinstituttet sin årlige risikorapport for norsk fiskeoppdrett.

(Havforskningsinstituttet)
[09.05.2017 10:37]

Les mer »
Nytt om Vefsnvassdragene og Ranavassdraget.

Vi går nå inn i femte året i friskmeldingsperioden etter behandlingene av vassdragene i Vefsna-regionen.

(Fylkesmannen Nordland)
[08.05.2017 18:37]

Les mer »
Øyvind Klingberg - en ekte Pors-entusiast.

- Hold meg underrettet da, spurte Øyvind - til og med treningskampen mot Express i Risør i mars måtte han ha oppdatering fra kampen.

(Porsgrunns Dagblad)
[06.05.2017 22:05]

Les mer »
Får ikke fiske sjøørret.

Fiskereglene for Driva fastsatt av Miljødirektoratet.

(Driva)
[05.05.2017 18:55]

Les mer »
- Vi avler frem en panserlus.

Vi er i ferd med å avle frem en superlus, -en panserlus som ikke lar seg stoppe hverken av politiske ønsker eller oppdrettsindustriens varslede søksmål mot de forskningsinstitusjoner som påviser negative konsekvenser av oppdrett.

(IntraFish)
[05.05.2017 12:29]

Les mer »
Ulovlig fiske etter sjøørret.

Samtlige ulovlige garn som Statens naturoppsyn har tatt opp så langt i årets sesong var satt med tanke på å fange sjøørret.

(Fiskeribladet)
[04.05.2017 12:02]

Les mer »
Ulovlige garn kan føre til innskrenket lovlig sjøørretfiske.

Det omfattende ulovlige garnfiske etter sjøørret som Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn nå avdekker langs kysten kan gjøre det nødvendig å innskrenke det lovlige fiske etter sjøørret, heter i dagens melding fra Miljødirektoratet til Fiskeguiden.no.

(  Fiskeguiden)
[03.05.2017 23:36]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |