Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Villmark > Viltbestand

- Det har gått bedre enn forventet med villfisken.

- Man møter forskere som sier de aldri har sett verre påslag av lakselus på villfisk, men det har vi, sa Steinar Kålås fra Rådgivende Biologer, som selv trodde villfisken kom til å dø ut grunnet lakselus på 90-tallet.

(Kyst.no)
[07.06.2017 16:19]

Les mer »
Annonse:
Nytt kart varslar kvar lakselusa er på veg.

Veterinærinstituttet sitt nye lusekart gjer det mogleg å oppdaga lakselus tidlegare. Dermed kan oppdrettarane raskare ta grep mot smitten.

(NRK no NRK Sogn og Fjordane)
[08.06.2017 15:39]

Les mer »
Bekymret for rypebestanden på grunn av dårlig vær.

Vinterværet i nord kan ødelegge årets rypesesong. Normalt skal rypekyllingene klekkes rundt sankthans, men i år har eggleggingen knapt kommet i gang. Leder for Utmarksforvaltningen i Finnmarks eiendommen, Einar Asbjørnsen sier de er bekymret.

(NRK / NRK Sámi Radio)
[03.06.2017 12:04]

Les mer »
Finnmarkinger får gratis fiskekort i Pasvikelva.

For å sikre en bedre forvaltning av Pasvikelva, har FeFo innført obligatorisk og gratis fiskekort for finnmarkinger.

(Fiskeguiden - nettavis for sportsfiskere)
[03.06.2017 11:31]

Les mer »
Fisket er i gang.

Årets sesong er nå i gang og flere smil er å finne langs elvebredden igjen.

(Orklaguiden)
[03.06.2017 04:31]

Les mer »
Annonse:
Flest gaupefamilier i Møre og Romsdal og Trøndelag.

I vinter ble det påvist omtrent 55,5 familiegrupper av gaupe i Norge, 3,5 flere enn det som ble påvist i fjor, viser nye tall fra Rovdata.

(NRK no NRK Møre og Romsdal)
[01.06.2017 12:52]

Les mer »
Gaupevekst i Midt-Norge.

Gaupa som dukket opp på tunet på Småbruket i mai var et streifdyr, for det er ikke registrert familiegrupper av gaupe i oppdalsregionen.

(Opp.no - Oppdal)
[01.06.2017 10:45]

Les mer »
Klynger seg til felles kunnskap.

De som er rammet av laksebasillen kan se fram til noen fine uker ved Altaelvas bredder når startskuddet for frifisket går ved midnatt.

(Altaposten)
[31.05.2017 20:09]

Les mer »
Ti prosent av laksen i Stjørdalselva kommer herfra.

Spente laksefiskere strømmer til elva i håp om fangst. De kan takke klekkeriet for en del av sjansen til å få laks på kroken.

(Stjørdalens Blad)
[31.05.2017 17:28]

Les mer »
Vil finne ut hva som skjer med villaksen i havet.

Mange er bekymret for at villaksbestanden går tilbake, men det mangler kunnskap om hvorfor. Nå vil Forskningsrådet legge penger i et stort prosjekt for å finne ut mer om villaksens liv i havet.

(IntraFish)
[31.05.2017 13:25]

Les mer »
Forsker på villaksens liv i havet.

Mange er bekymret for at villaksbestanden går tilbake, men det mangles kunnskap om hvorfor.

(dagensperspektiv.no)
[31.05.2017 13:19]

Les mer »
Trussel for genetikken?

Det er Kunnskapsklynge laks som inviterer til åpent miniseminar på Campus Alta 13. juni, der spørsmålet er om oppdrettslaksen er en trussel for genetikken til den berømte laksestammen i Altaelva.

(Altaposten)
[31.05.2017 12:26]

Les mer »
Fylkesnytt fra Nordland 2/2017.

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om en NINA-rapport om reinpåkjørsler på Nordlandsbanen.

(Regjeringen.no)
[31.05.2017 09:19]

Les mer »
Frontpage Siri Stav overtar etter Jon Kjelden.

I april ble Siri Stav på Lundamo ny leder i Gaula fiskeforvaltning.

(Trønderbladet)
[28.05.2017 18:54]

Les mer »
Villreinen skal ikkje ofrast på denne måten.

Landbruks- og matdepartementet har slutta seg til vurderingane som er gjort av Mattilsynet og gjeve dei, saman med Miljødirektoratet i oppdrag å planlegge sanering av Nordfjellaflokken innan 1. mai 2018.

(Sogn Avis)
[26.05.2017 19:33]

Les mer »
Håper på et mer fornuftig fiskeri av leppefisk i år.

Stig Nilsen, konserndirektør for Havbruk i Lerøy Seafood Group, sier at tilgangen på leppefisk i fjor ikke var optimal på grunn av et svært dårlig tilpasset kvotesystem.

(Kyst.no)
[26.05.2017 15:35]

Les mer »
Spår eksport til himmels med ny flyrute.

Gjenopning av kongekrabbeeksport til Kina er berre starten, meiner krabbeeksportør. Den nystarta sjømatruta frå Finnmark gir eit hav av moglegheiter - snøkrabbe og kråkebollar kan stå for tur.

(NRK)
[24.05.2017 10:29]

Les mer »
Liten risiko for dødelighet i halvparten av produksjonsområdene.

Det er lav risiko for dødelighet på vill laksesmolt på grunn av lakselus i syv av produksjonsområdene langs kysten, moderat risiko i fem og høy risiko for slik dødelighet i ett område.

(Havforskningsinstituttet)
[23.05.2017 10:37]

Les mer »
MÅLSETTINGER FOR HJORTEVILTFORVALTNING 2016 -2018.

Steigen kommune vedtok i 2016 målsettinger for hjorteviltforvaltningen.

(Steigen kommune)
[20.05.2017 11:02]

Les mer »
En tragisk 40 års historie for laksen og auren i vakre Driva.

Utsikt over Breiåhølen nedover mot Lykkjehølen i vakre Driva.

(Fiskeguiden - nettavis for sportsfiskere)
[20.05.2017 10:49]

Les mer »
Ingen tegn til økning av laks i Drivavassdraget.

Ungfiskundersøkelser fra 1977 og fram til nå viser at parasitten Gyrodactylus salaris ga en dramatisk nedgang i tettheten av laksunger, og det er få eller ingen tegn til økt tetthet 40 år senere, viser en ny rapport fra NINA.

(Kyst.no)
[19.05.2017 13:45]

Les mer »
Starter operativ fase i.

FoU-prosjektet starter for fullt denne uken. - Vi håper prosjektet kan bidra med ny kunnskap om lakselusen, sier koordinator Anna Solvang Båtnes fra NTNU til kyst.no.

(Kyst.no)
[19.05.2017 13:45]

Les mer »
Nye fiskeregler for Tanavassdraget.

Kongen i statsråd har fastsatt nye forskrifter om fiske i Tanavassdraget. Reguleringsbestemmelsene fra 2016 for sjølaksefiske i Finnmark videreføres i 2017.

(xn--miljdirektoratet-oxb.no)
[18.05.2017 21:28]

Les mer »
Årets trønder Tusenvis på venteliste for å få delta på urjakt.

Jakt på villrein er ettertraktet. Søknadslistene blir lengre for hvert år. Tusenvis står på venteliste.

(Adresseavisen)
[17.05.2017 22:02]

Les mer »
Gaupa stakk innom Småbruket.

- Ka farsken?! Sa Jon Aalbu plutselig etter middagen mandag ettermiddag og ba kona og sønnen Imre komme bort til kjøkkenglaset.

(Opp.no, Oppdal)
[15.05.2017 23:47]

Les mer »
Hva er feil på bildet av reinene på Saltfjellet?

Bildetekst: asfasfNullabor ab id moloreiunt experspid magnimod exceaquam nobis venduci omnissi soluptusam end.

(Fremover)
[15.05.2017 11:59]

Les mer »
Tusenvis av fugler dør fordi de krasjer med kraftlinjer.

Storfugl og orrfugl spesielt utsatt for å dø av sammenstøt med strømledninger.

(www.kraftnytt.no)
[15.05.2017 01:17]

Les mer »
Tusenvis av fugler dør fordi de krasjer med kraftlinjer.

Storfugl og orrfugl er særlig utsatt fordi de har dårlig syn. Nå vil Statnett, NVE og NINA begrense fugledøden.

(NRK no NRK Hordaland)
[14.05.2017 20:36]

Les mer »
Truer laksefiske Namsen.

Hallgeir Frøseth Opdal, prganisasjonsrådgiver Naturvern- forbundet i Trøndelag.

(Namdals-Avisa)
[12.05.2017 14:53]

Les mer »
Sesongstart i Byvann.

I helga var det offisielt sesongskifte for egen del, og det var Byvann ovenfor Lommedalen i de søndre deler av Krokskogen som fikk et besøk.

(Oslomarkas fiskeadministrasjon OFA)
[12.05.2017 01:09]

Les mer »
Fremmede fiskearter truer ørretbestandene våre!

Ørekyta kom inn i det rene ørretvassdraget i Jølster med sportsfiskere som hadde med seg den fremmede fiskearten som levende agn.

(  Fiskeguiden)
[11.05.2017 16:44]

Les mer »
Areal og samfunn vil bevare Foldsjøen.

Politikerne i Utvalg for areal og Samfunn i Malvik støtter rådmannens innstilling om å ikke gi Meraker Brug tillatelse til å bygge minikraftverk ved Foldsjøen.

(NR - Nea Radio)
[11.05.2017 14:29]

Les mer »
Tiltak mot skrantesjuke/CWD i Nordfjella. Dyrepoliti i Østfold.

Revidert nasjonalbudsjett 2017: Tiltak mot skrantesjuke/CWD i Nordfjella. Dyrepoliti i Østfold.

(Regjeringen.no)
[11.05.2017 13:13]

Les mer »
Lokale fiskestammer reetableres.

Fem millioner fiskeegg og -yngel skal settes ut i vassdragene i skibotnregionen.

(Fylkesmannen Troms)
[11.05.2017 11:56]

Les mer »
Lav, men usikker, risiko for smitte til villfisk.

- Der en har data og det er gjort en ekspertvurdering av risiko, vurderer vi risikoen for populasjonsreduserende effekter på villfiskbestander på grunn av sykdomssmitte fra oppdrettsfisk som lav, skriver Havforskningsinstituttet i sin risikorapport.

(Kyst.no)
[10.05.2017 18:01]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |