Tips en venn



Send tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Storvilt > Reinsjakt

Med Terje Skogland på vestvidda i kalvinga.

Det er kalvingstid og relativt lite aktivitet elles i fjellet.

(Villreinrådet i Norge)
[08.06.2017 17:23]

Les mer »
Annonse:
Held fram matleveransen med Dyrsku’n.

Formannskapet i Seljord avlyser anbodskonkurransen om mattilbod til eldre i kommunen.

(Vest-Telemark Blad)
[08.06.2017 18:38]

Les mer »
Ulv jakter villrein i Rondane Sør.

Hans Bondal, leder i villreinutvalget i Rondane Sør, ber Miljødirektoratet omgående sette inn helikopter i jakten på en eller flere ulver som jager villrein. I området er det allerede gitt skadeforebyggende fellingstillatelse.

(Villreinrådet i Norge)
[08.06.2017 17:23]

Les mer »
Årsmelding fra Stiftelsen Norsk villreinsenter.

Stiftelsen Norsk villreinsenter har akkurat publisert årsmelding for 2016. Her kan du lese om våre bidrag til bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder.

(Villreinrådet i Norge)
[08.06.2017 17:23]

Les mer »
Vi krever statlig uttak av ulv i kalvingsområdene.

Felling: De som har ansvar for å forvalte villreinen i Rondane sør krever at Staten fjerner ulven. Illustrasjonsfoto.

(Gudbrandsdølen Dagningen)
[08.06.2017 14:03]

Les mer »
Annonse:
Skal ta ut heile villreinsstamma i Nordfjella for å unngå spreiing av skrantesjuke til Hardangervidda.

Før 1. mai neste år skal heile villreinstamma på 2000 dyr i Nordfjella avlivast for å unngå at skrantesjuken spreier seg, mellom anna til den største villreinstamma på Hardangervidda.

(Vest-Telemark Blad)
[07.06.2017 01:14]

Les mer »
Ferdsel i Hjerkinn skytefelt sommeren 2017.

Skal du til Snøheim/Snøhetta i sommer, kan du ta skyttelbuss fra Hjerkinn til Snøheim.

(Fylkesmannen)
[07.06.2017 00:27]

Les mer »
Vil verne villrein mot moskusturistar.

DOVRE: Dovrefjell er einaste staden i Noreg du kan sjå moskus. Det trekkjer tusenvis til nasjonalparken og gjer at villrein i området skygger unna. Nå har Statens naturoppsyn tråkka nye stiar, for å gje reinen fred.

(NRK no Distrikt)
[06.06.2017 21:58]

Les mer »
Får finansiert stilling.

Kommunane som grensar til Nordfjella villreinområde vann gehør for å få finansiert ei stilling for ei kommunal koordinering av tiltak mot skrantesjuka.

(Sogn Avis)
[05.06.2017 08:38]

Les mer »
3. juni 2017 kl. 13:18 Ber jegerne om å ta prøver.

Miljødirektoratet ber mer enn 4000 villreinjegere på Hardangervidda om å ta prøver av alle voksne dyr som blir felt.

(NRK)
[04.06.2017 04:52]

Les mer »
Vern Sør-Trøndelags globalt trua arter.

FN har vedtatt 17 arbeidsmål for en bærekraftig utvikling. Et av målene er å stanse tap av arter.

(Adresseavisen)
[02.06.2017 20:31]

Les mer »
Seier nei til hyttetomt av omsyn av geiter.

Planutvalsfleirtalet brukar den ferske beitebruksplanen som rettesnor.

(Vest-Telemark Blad)
[02.06.2017 01:48]

Les mer »
Kronikker Svalbardreinen - sommerbeiter… Svalbardreinen - sommerbeiter blant stein og grus i et grønt Arktis.

Denne kronikken om svalbardreinen av forskere ved Norsk Polarinstitutt og UiT, har stått på trykk i Villreinen.

(Norsk Polarinstitutt)
[01.06.2017 17:32]

Les mer »
I samtaler om hvordan villreinen skal avlives.

Villreinen på Nordfjella må saneres ut på grunn av skrantesyken. I dag møtte landbruksministeren ordførerne i kommunene som er berørt av den smittsomme sykdommen.

(NRK)
[01.06.2017 15:42]

Les mer »
1. juni 2017 kl. 05:57 Møtes om skrantesyke.

I Oslo blir det i dag holdt et møte om skrantesyke.

(NRK no NRK Hordaland)
[01.06.2017 06:23]

Les mer »
Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader.

I 2017 er det fordelt kr 7 millioner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel i for å redusere tap av sau og rein i fylket.

(Fylkesmannen Nordland)
[01.06.2017 02:21]

Les mer »
Fylkesnytt fra Nordland 2/2017.

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om en NINA-rapport om reinpåkjørsler på Nordlandsbanen.

(Regjeringen.no)
[31.05.2017 09:19]

Les mer »
Jegere er livredde for skrantesyken.

I Nore og Uvdal frykter man at skrantesyken kan spre seg til Hardangervidda.

(NRK)
[31.05.2017 07:29]

Les mer »
Hardangervidda villreinutval.

29.05.2017 arrangerer den 14. juni på Atrå samfunnshus et informasjonsmøte om CWD /skrantesyke.

(Tinn kommune)
[31.05.2017 06:08]

Les mer »
Seminar om CWD og reinflokken i Nordfjella.

Jørn Våge og Cecilie Mejdell fra Veterinærinstituttet er invitert til å holde innlegg på et seminar på Stortinget der agenda er å gå gjennom situasjonen med CWD og villreinflokken i Nordfjella. Påmelding innen 9 juni.

(Veterinærinstituttet)
[30.05.2017 18:41]

Les mer »
Vil stoppe turistforeningen.

Også Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fraråder utbygging av Reinheim turisthytte på Dovrefjell.

(Opp.no - Oppdal)
[30.05.2017 14:34]

Les mer »
Er siste rest av gentisk ren villrein mindre viktig enn ulv?

Villreinutvalget Rondane sør ber om at det brukes helikopter i forsøk på å felle ulv.

(Arbeidets Rett)
[30.05.2017 12:12]

Les mer »
Villreinen er attende i Raudafjell.

Villreinstamma i Raudafjell er no på kring 150 dyr, og grunneigarane ynskjer å få området godkjent som eige villreinareal.

(Hordaland)
[29.05.2017 10:48]

Les mer »
Kappløpet mot skrekksykdommen.

Døde villrein graves ut av snøraset. Hodene blir skjært av, hjernemassen hentet ut. Hvert eneste dyr blir testet for den fryktede skrantesyken.

(Bergens Tidende)
[27.05.2017 07:27]

Les mer »
Villreinen skal ikkje ofrast på denne måten.

Landbruks- og matdepartementet har slutta seg til vurderingane som er gjort av Mattilsynet og gjeve dei, saman med Miljødirektoratet i oppdrag å planlegge sanering av Nordfjellaflokken innan 1. mai 2018.

(Sogn Avis)
[26.05.2017 19:33]

Les mer »
Dyrevern bør ut av Mattilsynet.

EFTAs overvåkingsorgan ESA har kritisert Mattilsynet for å ha for dårlige rutiner ved tilsyn av dyrehold og matproduksjon, og kritikken strømmer på også fra organisasjoner og enkeltpersoner.

(Nationen)
[25.05.2017 16:54]

Les mer »
Trekning av villreinjegere.

Se lista over uttrekte villreinjegere fra Sunndal fjellstyre 2017.

(Driva)
[24.05.2017 15:01]

Les mer »
Sjekk om du kan jakte rein.

Her ser du lista over uttrekte villreinjegere fra Sunndal fjellstyre 2017.

(Driva)
[24.05.2017 14:59]

Les mer »
Jakt og fiske på kommunens grunn.

Trekning av jakt og garnfiske ble utført 23. mai via.

(Tynset kommune)
[24.05.2017 13:55]

Les mer »
- Portforbud for fjørfe er feilslått tiltak.

Jenny Rolness og den nyoppstartede organisasjonen Dyrenes Røst mener Mattilsynets portforbud er fullstendig feilslått. - Det eneste Mattilsynet oppnår med dette er å svekke dyrevelferden, sier Rolness.

(Nationen)
[18.05.2017 07:29]

Les mer »
Årets trønder Tusenvis på venteliste for å få delta på urjakt.

Jakt på villrein er ettertraktet. Søknadslistene blir lengre for hvert år. Tusenvis står på venteliste.

(Adresseavisen)
[17.05.2017 22:02]

Les mer »
Snart åpnes denne utsikten.

Viewpoint Snøhetta åpner for besøkende om et par uker.

(Opp.no, Oppdal)
[16.05.2017 13:14]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |