Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Organisasjoner > Skogeierforbundet

Konsesjonsloven, kommentar til Stortingshøring i dag.

Under næringskomiteens høring på Stortinget fremkom det lite nytt. Verdikjeden skog representert ved Carsten Dybevig fra Treforedlingsindustriens bransjeforening var tydelig på at konsesjonsloven må endres nå.

(Skoginfo)
[12.05.2017 01:11]

Les mer »
Annonse:
Skogeierforbundet med innspill til revidert nasjonalbudsjett 2017.

Norges Skogeierforbund deltok forrige uke på høring om revidert nasjonalbudsjett 2017.

(glommen-skog.no)
[29.05.2017 09:42]

Les mer »
Konsesjonsloven videreføres.

Norges Skogeierforbund er glad for at det nå er bred politisk enighet om å videreføre konsesjonsloven, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

(bsnett.no)
[23.04.2017 15:33]

Les mer »
Går mot rekordår i skogbruket.

BØ/SKIEN: Skogbruket opplevde et rekordår i fjor. Så langt i år går det mot enda en ny rekord.

(NRK no Innenriks)
[06.04.2017 07:18]

Les mer »
Nå kan du motta Skogeierforbundets nyhetsbrev.

Ønsker du å motta Norges Skogeierforbunds nye nyhetsbrevet på mail?

(Viken Skogeierforening)
[06.04.2017 01:11]

Les mer »
Kapitalskog og merverdiavgift.

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte Skogeierforbundet Finansdepartementet i januar, nå foreligger svaret.

(glommen-skog.no)
[30.03.2017 18:04]

Les mer »
Skognæringen gleder seg over utredning om jernbanetransport.

Skognæringen har laget en analyse som viser at samfunnsnytten er stor av å investere i bedre godsframføring på jernbanen, slik regjeringen foreslår i forslaget til ny Nasjonal transportplan.

(Hamar Arbeiderblad)
[13.03.2017 23:51]

Les mer »
Annonse:
Ulveforslag opprører bønder og skogeiere.

Regjeringens forslag om endringer i naturmangfoldsloven er politisk narrespill, mener Norges Bondelag. Også Skogeierforbundet er kritisk.

(Romsdals Budstikke)
[03.03.2017 15:24]

Les mer »
Jubler for elektrifisering.

- 6,5 milliarder i den nye nasjonale transportplanen åpner for sømløs, fleksibel og effektiv godstransport. Dette er en historisk nyhet - skogbruket har fått det de har bedt om, uttalte Tor André Johnsen .

(glommen-skog.no)
[01.03.2017 21:52]

Les mer »
Solørbanen blir elektrifisert.

Onsdag ble det kjent at Solørbanen blir elektrifisert. Regjeringen legger inn 6,5 milliarder kroner i nasjonal transportplan til satsingen på godstransport gjennom Solør. Skognæringen jubler over nyheten.

(isolor.no)
[01.03.2017 21:15]

Les mer »
Godspakke til Innlandet gler skognæringa.

Om lag 6,5 milliardar kroner i den nye transportplanen skal bidra til å kutte reisetida kraftig for godstransport på jernbana mellom Kongsvinger og Hamar.

(Fjordabladet)
[01.03.2017 11:12]

Les mer »
Jubel for skognæringen: Milliardsatsing på Solørbanen.

KONGSVINGER: Om lag 6,5 milliarder kroner i den nye transportplanen skal bidra til å kutte reisetiden kraftig for godstransport på jernbanen mellom Kongsvinger og Hamar.

(Glåmdalen)
[01.03.2017 11:05]

Les mer »
Påmeldingene tikker inn til fakkeltoget.

Knut Arne Gjems i NJFF er glad for den store interessen rundt mandagens fakkeltog i Oslo. Fakkeltoget for en demokratisk ulveforvaltning trekker folk fra store deler av landet, og nå er programmet for kvelden klart.

(isolor.no)
[26.01.2017 11:23]

Les mer »
Presentasjon fra ulvemøte 17. januar -17.

KLD har et større juridisk handlingsrom i ulvesaken enn det statsråden legger til grunn. Departementet burde også vurdert skadepotensialet på andre interesser enn husdyr- og tamreinnæringen.

(Utmarkskommunenes Sammenslutning)
[17.01.2017 17:52]

Les mer »
Ulveseminar: Regjeringas juridiske handlingsrom i ulvepolitikken.

Timer før statsråd Helgesen går på Stortingets talerstol vil vi vise at det er mulig for regjeringen å følge opp ulveforliket dersom det er politisk vilje.

(Bondelaget Møre og Romsdal)
[16.01.2017 11:22]

Les mer »
Ulv des 2016/jan 2017 - dagbok.

Som dei fleste nå veit er nyhetsbilde fullt av stoff rundt Klima- og Miljødepartementets avslag på uttak av eller rettare sagt freding av 4 ulveflokker som både rovviltnemnda og Miljødirektortatet hadde godkjent.

(NSG - Norsk Sau og Geit)
[12.01.2017 22:52]

Les mer »
Tar ulvegrep.

Stortingsrepresentant Anders B. Werp forventer bedre ulvesamarbeid fra grunneierne.

(BygdePosten)
[10.01.2017 16:07]

Les mer »
Helgesen prøver å inngå forlik på ulveforliket.

Det finnes ikke et logisk mål for bestandsstørrelse for ulv som alle parter i rovdyrkonflikten kan diskutere seg fram til og bli enige om. Stortinget gjennomførte derfor en omfattende behandling og forhandling og vedtok til slutt et ulveforlik.

(  Skoginfo)
[07.01.2017 19:56]

Les mer »
Krever storsatsing på gods.

Noen få ekstra svinger og litt modernisering av jernbanen vil gi store gevinster for eksportnæringene, mener LO og NHO.

(ANB Siste)
[06.01.2017 07:39]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |