Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Organisasjoner > Småbrukarlaget

Aksjon mot inntektsgap.

Søndag var det stille aksjon, tirsdag er det demonstrasjon.

(Vigga)
[23.05.2017 17:06]

Les mer »
Annonse:
Lokallagsstyresamling 7. juni.

Ca 60 personer fra lokallagene møtte opp på Dalheim i Fet da Akershus Bondelag hadde samling for lokallagsstyrene i går. De tilstedeværende fikk blant annet høre Lars Petter Bartnes fortelle om jordbruksforhandlingene.

(Bondelaget)
[08.06.2017 11:45]

Les mer »
Mer penger til bøndene? Og hva med resten?

Tradisjonen tro bryter bondeorganisasjonene forhandlingene med regjeringen om hvor mye de skal få i subsidier. Denne gang lar opposisjonen det gå valgkamp i oppgjøret. Overkjører regjeringen.

(Liberaleren)
[31.05.2017 10:37]

Les mer »
- Bondelaget og Småbrukarlaget skuffer.

At NSG var skuffet over Regjeringes tilbud er vel kjent. - Men vi er enda mer skuffet over at både NB og NBS i dag støttet Regjeringens forslag om å fjerne det generelle beitetilskuddet for småfe, sier en opprørt NSG-sjef.

(NSG - Norsk Sau og Geit)
[24.05.2017 22:17]

Les mer »
Annonse:
Konsesjonsloven, kommentar til Stortingshøring i dag.

Under næringskomiteens høring på Stortinget fremkom det lite nytt. Verdikjeden skog representert ved Carsten Dybevig fra Treforedlingsindustriens bransjeforening var tydelig på at konsesjonsloven må endres nå.

(Skoginfo)
[12.05.2017 01:11]

Les mer »
Små teiger, store ord.

Hvem skal eie Norge? Spørsmålet er sammensatt. Svaret er neppe et slagord.

(Nationen)
[12.05.2017 00:25]

Les mer »
Harde fronter før bondeslag.

Bøndene krever 1,45 milliarder kroner, men staten vil bare gi 410 millioner. Nå venter tøffe forhandlinger de neste dagene.

(Dagsavisen)
[10.05.2017 04:39]

Les mer »
Partene i jordbruksoppgjøret er i gang.

Bondeorganisasjonene innledet tirsdag forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret. Det er høyst usikkert om partene kommer i havn innen fristen 15. mai.

(Aftenbladet.no)
[09.05.2017 16:13]

Les mer »
Forhandlingane i gang i jordbruksoppgjeret.

Bondeorganisasjonane innleidde tysdag forhandlingar med staten om jordbruksoppgjeret. Det er høgst usikkert om partane kjem i hamn innan fristen 15. mai.

(Fjordabladet)
[09.05.2017 15:47]

Les mer »
Matnyttig.

'Matnyttig' er et mobiliseringsprosjekt som skal styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos gamle og nye produsenter av lokalmat.

(Norsk Bonde- og Småbrukarlag)
[08.05.2017 23:31]

Les mer »
Staten underbyr bøndene med 1 milliard.

Statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år. Bondelaget er misfornøyd med tilbudet.

(NRK)
[05.05.2017 12:26]

Les mer »
Farstad vil ikke kommentere mulig løftebrudd.

Realverdien av jordbruksstøtten har gått ned 846 millioner kroner siden regjeringsskiftet, ifølge Norges Bondelag. Småbrukarlaget advarer Venstre om løftebrudd.

(NRK no Distrikt)
[05.05.2017 06:07]

Les mer »
Krev 10 gonger meir enn dei fekk i fjor - eit moderat krav meiner bondelagsleiar.

Kravet frå bøndene i årets jordbruksoppgjer er på 31.700 kroner per årsverk og er på totalt 1,45 milliardar kroner. Dette er 15.000 kroner meir enn andre samfunnsgrupper.

(NRK no Innenriks)
[26.04.2017 19:59]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |