Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Aktuelt > Aktuelt om fugleinfluensa

Portforbudet for fjørfe oppheves.

Mattilsynet har etter anbefaling fra Veterinærinstituttet besluttet å oppheve portforbudet for fjørfe som ble iverksatt i fjor vinter etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa i Sverige, Finland og Danmark.

(Veterinærinstituttet (VI))
[31.05.2017 17:15]

Les mer »
Annonse:
Dyreeiers ansvar.

For å beskytte norske fjørfe fra smitte av fugleinfluensa innførte Mattilsynet et såkalt portforbud for fjørfe.

(Nationen)
[10.06.2017 01:49]

Les mer »
Fugleparken stenges inn til videre.

Fugleparken på Raufoss er stengt inn til videre på grunn av fugleinfluensa, melder Radio Toten.

(Oppland Arbeiderblad)
[07.06.2017 19:53]

Les mer »
Skal ta ut heile villreinsstamma i Nordfjella for å unngå spreiing av skrantesjuke til Hardangervidda.

Før 1. mai neste år skal heile villreinstamma på 2000 dyr i Nordfjella avlivast for å unngå at skrantesjuken spreier seg, mellom anna til den største villreinstamma på Hardangervidda.

(Vest-Telemark Blad)
[07.06.2017 01:14]

Les mer »
Glade fjørfe har det best.

Anne Marie Jahr i Mattilsynet skriver i sitt innlegg i Nationen 29. mai om portforbud for fjørfe at friske fugler har det best , og når dørene åpnes 1. juni kan fuglene komme ut - fortsatt friske.

(Nationen)
[06.06.2017 00:31]

Les mer »
Slipp høna fri!

På grunn av smitterisikoen fra et pågående utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa innførte Mattilsynet for fjørfe.Nå oppheves forbudet.

(Fosna Folket)
[04.06.2017 15:11]

Les mer »
Nå kan høna slippes ut.

Fra 1. juni opphever Mattilsynet de midlertidige bestemmelsene om for fjørfe.

(www.matindustrien.no)
[31.05.2017 20:22]

Les mer »
Annonse:
God dyrehelse = god dyrevelferd.

Smitterisikoen fra et utbrudd av fugleinfluensa i Europa gjorde at Mattilsynet sent i fjor innførte et såkalt for fjørfe.

(Nationen)
[29.05.2017 12:35]

Les mer »
Hønas mørke hemmelighet.

Hva kan vi lære av høner? Veldig mye, viser det seg. Du skal så visst ikke skue høna på fjærene, skriver Erling Kjekstad, som også minnes høna Petronella.

(Nationen)
[27.05.2017 14:56]

Les mer »
Dyrevern bør ut av Mattilsynet.

EFTAs overvåkingsorgan ESA har kritisert Mattilsynet for å ha for dårlige rutiner ved tilsyn av dyrehold og matproduksjon, og kritikken strømmer på også fra organisasjoner og enkeltpersoner.

(Nationen)
[25.05.2017 16:54]

Les mer »
- Portforbud for fjørfe er feilslått tiltak.

Jenny Rolness og den nyoppstartede organisasjonen Dyrenes Røst mener Mattilsynets portforbud er fullstendig feilslått. - Det eneste Mattilsynet oppnår med dette er å svekke dyrevelferden, sier Rolness.

(Nationen)
[18.05.2017 07:29]

Les mer »
Strengt, men nødvendig.

Norske myndigheter er tøffest i klassen når det gjelder bekjempelse av dyresykdommer. Slik må det være, om vi skal lage verdens beste mat.

(Nationen)
[14.05.2017 16:31]

Les mer »
Meld fra om sjuke eller døde fugler.

Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge.

(Trysil kommune)
[11.05.2017 19:09]

Les mer »
Fanger kortnebbgåsa og tester for fugleinfluensa.

Veterinærinstituttet har gjennomført omfattende prøvetaking i Nord-Trøndelag i forbindelse med fugleinfluensautbruddet i Europa og vårtrekket av villfugl.

(Veterinærinstituttet (VI))
[10.05.2017 23:07]

Les mer »
4. mai 2017 kl. 22:27 Sjekker trekkfugler for influensa.

Varmen den siste uka har fått fart på trekkfuglene. Flere hundre fugler har blitt merka på fuglestasjonen på Revtangen i Klepp - blant annet ser biologene etter fugleinfluensa.

(NRK no NRK Rogaland)
[05.05.2017 00:19]

Les mer »
Trekkfugler - informasjon fra kommuneoverlegen.

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er økt risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge.

(Holmestrand Kommune)
[03.05.2017 12:48]

Les mer »
19. april 2017 kl. 20:37 Mattilsynet: Meld inn daude fuglar.

Mattilsynet ber folk melde frå om daude fuglar dei næraste vekene. Dei fryktar fuglane skal bringe med seg fugleinfluensa frå Sentral-Europa.

(NRK Nyheter)
[19.04.2017 21:03]

Les mer »
Meld frå om døde fuglar.

Mattilsynet ber folk melde frå om dei finn døde fuglar dei neraste vekene. Det er frykt for at trekkfuglane kan bringe med seg smitte av fugleinfluensa etter eit stort utbrot i Sentral-Europa.

(NRK / no NRK Buskerud Telemark og Vestfold)
[19.04.2017 07:42]

Les mer »
Auke i internasjonale kjøtprisar, nedgang for korn og mjølkeprodukt.

Dei internasjonale prisane som Landbruksdirektoratet følger syner nedgang i prisen på korn og mjølkeprodukt i mars, medan prisen på storfe- og svinekjøt auka. Prisen på lauk gjekk også ned i mars, medan gulrotprisen held seg stabil.

(landbruksdirektoratet.no)
[18.04.2017 17:06]

Les mer »
18. april 2017 kl. 15:48 Meld fra om døde fugler.

Mattilsynet ber folk melde fra om de finner døde fugler den nærmeste tida.

(NRK no Telemark)
[18.04.2017 16:36]

Les mer »
Vil ta prøver av døde villfugler.

Våren er her og trekkfuglene kommer. For å kunne oppdage eventuell smitte fra fugl som kommer fra områder i Europa med utbrudd av fugleinfluensa er prøvetaking av døde villfugler i gang og Mattilsynet ønsker å bli varslet ved funn.

(www.eikernytt.no)
[18.04.2017 15:05]

Les mer »
Trenger hjelp for å hindre fugleinfluensa.

Nå kommer trekkfuglene til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet trenger hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøver.

(Tysvær Bygdeblad)
[16.04.2017 16:07]

Les mer »
- Får vi smitte vil det bli total nedslakting.

HYEN: Eggprodusent Eilev Otto Rønnekleiv tar strenge forholdsreglar for å unngå at hønene hans vert smitta av fugleinfluensa.

(NRK no Distrikt)
[13.04.2017 22:56]

Les mer »
Hjelp Mattilsynet å oppdage fugleinfluensasmitte.

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge.

(Risør kommune)
[13.04.2017 03:04]

Les mer »
Masseslakt av reinsdyr - uten logikk og etikk.

Norske myndigheter vurderer å avlive en flokk på ca.

(Sogn Avis)
[11.04.2017 02:51]

Les mer »
10. april 2017 kl. 21:02 Varsler om døde svarttroster.

Tre døde svarttroster er funnet i Gjerstad, og de som fant dem, frykter det har sammenheng med fugleinfluensa. Mattilsynet er varslet. Det har gått ut oppfordring om at folk passer ekstra på nå som mange trekkfugler kommer til landet.

(NRK no NRK Sørlandet)
[10.04.2017 23:42]

Les mer »
Fugleinfluensa: - Meld fra om døde fugler!

Et utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at Mattilsynet frykter at sykdommen skal komme med trekkfuglene som nå kommer til Norge.

(NRK no NRK Sørlandet)
[10.04.2017 23:42]

Les mer »
Danmark opphever fugleinfluensarestriksjoner.

Danske myndigheter mener risikoen for fugleinfluensa er lavere enn tidligere og lar fra onsdag fuglebesetninger få gå ute under åpen himmel.

(Nationen)
[10.04.2017 22:34]

Les mer »
Beredskap mot fugleinfluensa.

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er økt risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge.

(Vang kommune)
[10.04.2017 18:29]

Les mer »
Innfører portforbod for høns.

No kjem trekkfuglane, og med dei fugleinfluensa. Marius Emil Hauge i Naustdal har gjort som Mattilsynet krev, og bura hobbyhønsene sine grundig inn.

(Firda)
[09.04.2017 23:11]

Les mer »
Advarer mot fare for fugleinfluensa.

Mattilsynet advarer mot høy fugleinfluensafare. - Vi oppfordrer folksom finner døde fugler til å ta kontakt med oss, sier Rita Kvennejorde i mattilsynet.

(Drammens Tidende)
[09.04.2017 16:28]

Les mer »
Meld frå om døde eller sjuke fuglar.

I desse dagar kjem trekkfuglane frå Sentral-Europa til Noreg. Eit stort utbrot av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er høg risiko for at desse fuglane kan bera med seg smitte til Noreg.

(Stord kommune)
[08.04.2017 10:44]

Les mer »
Meld fra om syke eller døde fugler.

Det er vår og trekkfuglene kommer. Nå ber Mattilsynet om din hjelp for å ta fugleinfluensaprøver.

(Lyngdal kommune)
[08.04.2017 09:38]

Les mer »
Hjelp Mattilsynet - førebygg fugleinfluensa.

For å hindra at tamme fuglar og fjørfe ikkje vert smitta av trekkfuglane som no kjem frå Sentral-Europa, ber Mattilsynet om hjelp frå publikum til å ta prøvar for å sjekka om dei ber med seg smitte av fugleinfluensa ,.

(Øygarden kommune)
[07.04.2017 14:49]

Les mer »
Fugleinfluensa - Mattilsynet treng hjelp til å registrere døde fuglar.

Eit stort utbrot av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er høg risiko for at desse fuglane kan bere med seg smitte.

(Sogndal kommune)
[06.04.2017 22:48]

Les mer »
Mattilsynet treng hjelp av deg for å ta fugleinflusendaprøver.

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge.

(Åseral kommune)
[06.04.2017 05:21]

Les mer »
Trekkfuglene kommer.

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge.

(Tysvær kommune)
[05.04.2017 18:59]

Les mer »
Meld frå om du finn døde trekkfuglar.

No kjem trekkfuglane heim og dei kan ha med seg fugleinfluensa frå Sentral-Europa. Mattilsynet treng hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøvar.

(Førde kommune)
[05.04.2017 17:08]

Les mer »
Trekkfuglane kjem - fare for fugleinfluensa.

I desse dagar kjem trekkfuglane til Norge. Eit stort utbrot av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er høg risiko for at trekkfuglane kan bera med seg smitte.

(Vik kommune)
[05.04.2017 15:57]

Les mer »
Informasjon om fugleinfluensa.

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge.

(Lillesand kommune)
[05.04.2017 15:53]

Les mer »
Tidenes fugleinfluensautbrudd i Europa.

Siden det første utbruddet med fugleinfluensaviruset H5N8 ble registrert i Ungarn i november 2016, er 29 land blitt rammet.

(www.animalia.no)
[05.04.2017 15:43]

Les mer »
Ta kontakt med Mattilsynet hvis du finner døde trekkfugler.

Mattilsynet oppfordrer alle til å ta kontakt om man finner døde fugler. Dette gjør du til telefon: 22 40 00 00, og da må du be om ditt lokale Mattilsynskontor.

(Lunner kommune)
[05.04.2017 01:23]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |